Kuhn - KUHN farm machinery: Soil Preparation-Seeding-Fertilisation--Hay/Silage Making-Bedding & Feeding
Search
  
 Productassortiment 
  
  
 KUHN Groep 
  
  
 KUHN-Geldrop BV 
  
  
 Nieuws 
  
  
 On line services 
  
  
 Werken bij KUHN 
  
  
 Leveranciers 
  
 Productassortiment
 Right Banners
 Privacybeleid
 On line services
 Werken bij KUHN

Disclaimer

De Kuhn Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot teksten, afbeeldingen, logo's, animaties, video's, geluiden en afbeeldingen die gebruikt zijn, evenals het plaatsen op het internet. Ze worden beschermd door copyright en door andere te publiceren rechten en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of verspreid door derden voor commerciële doeleinden. Behalve wanneer anders aangegeven door de Kuhn Groep, zijn de logo's, kentekenplaten, handelsnamen en documenten en symbolen beschermd en mogen deze niet gebruikt worden zonder speciale schriftelijke toestemming van de Kuhn Groep, zowel voor publicitaire doeleinden of voor de publieke verspreiding van de hier gegeven informatie.
De internetpagina's van de Kuhn Groep zijn opgesteld met de grootste zorg. De Kuhn Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie op haar internetpagina's. De Kuhn Groep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de directe of indirect gebruik van de Internetpagina's, voor zover het niet het gevolg is van grove nalatigheid door de Kuhn Group.

De machines en toebehorende componenten kunnen beschermd zijn door één of meerdere octrooien en/of gedeponeerde modellen. Genoemde merken kunnen geregistreerd zijn in een of meerdere landen.

Alle links op de internetpagina's van de Kuhn Groep met andere dienstverleners zijn alleen bedoeld om gebruikers te helpen. De Kuhn Groep is echter in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's. De aanwezigheid van links naar derden op de pagina's mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van deze pagina's, of van de informatie en realisaties ter beschikking gesteld op deze zelfde pagina's. Het gebruik van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Geen contractuele of andere relatie tussen de Kuhn Groep en de gebruiker vloeit voort uit het gebruik van deze pagina's. De Kuhn Groep behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar internetpagina's wat betreft hun inhoud en de vorm te wijzigen.

Als persoonlijke informatie wordt gevraagd van de klant op de internetpagina's van de Kuhn Groep, kan dit alleen worden verstrekt op basis van vrijwilligheid. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld, en uitsluitend in het kader van de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming
.  KUHN WEBSITE    SOCIAL NETWORKS  

RSS

YouTube
KUHN-Geldrop BV- Nuenenseweg 165 - 5667 KP GELDROP - NEDERLAND - Tel: +31(0)40 2 89 33 00